Aszfalt rétegrend

Az aszfalt burkolatú pályaszerkezet rétegrendjének meghatározása rendkívül fontos, hogy a készülő út a lehető legnagyobb élettartammal rendelkezzen.

Fontos még, hogy az aszfaltburkolat betöltse funkcióját, a legkisebb mértékben terhelje a környezetet, gazdaságos legyen megvalósítása és üzemeltetése, tervezett élettartama alatt biztonságosan tudjunk rajta közlekedni, továbbá feleljen meg még sok egyéb szempontnak.

Hogyan válasszuk meg az utak aszfaltburkolatú pályaszerkezet rétegeit?

Egy aszfaltburkolatú pályaszerkezet kialakítása, felépítésének megtervezése összetett feladat. A közutak pályaszerkezetét műszaki előírások határozzák meg, amelyek az országos közutakra kötelező érvényűek, egyéb utakra ajánlottak. Az útügyi műszaki előírások megtalálhatóak a Magyar Közút Nonprofit Zrt honlapján. Egy aszfaltos közút tervezésénél alapvető az e-UT 06.03.13 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” műszaki előírás használata. Ez az új és a megerősítendő aszfaltburkolatú pályaszerkezetek teherbírás szempontú méretezési előírása, típus pályaszerkezetekkel. Lényeges kiindulási adat a tervezési forgalom, mely egységtengelyre átszámított, tervezési időszak alatti áthaladásokon alapul.

A közelmúltban megjelent egy tervezési útmutató „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek alternatív méretezési módszere” néven, mely egy többrétegű rendszer, az új útpályaszerkezetek méretezésénél használt mechanikai modell, az egyes rétegeket az útpályaszerkezet anyagait jellemző rétegmodulusok és Poissontényezők képviselik a réteg vastagságán kívül. Ez az alternatív méretezés csak 1 millió egységtengely áthaladási szám felett engedélyezett (ami a besorolásban „nehéz” forgalmi terhelést jelent).

aszfalt rétegrend
Aszfaltburkolatú közúti pályaszerkezet elvi felépítése — Forrás: www.utugyilapok.hu

A fenti méretezési eljárások szakértelmet, gyakorlatot, vizsgálati eszközöket, szoftvereket igényelnek, így a közutak pályaszerkezeti méretezését bízzuk az erre szakosodott tervezőkre.

Kisebb terhelésű aszfaltburkolatú pályaszerkezetek rétegrendje

Járdák, kerékpárutak, parkolók, kocsibeállók, udvarok aszfaltburkolatú pályaszerkezeteihez nagy segítség két másik műszaki előírás, melyek használata csak az országos közutak esetében kötelező, de egyéb utak, felületek kialakításához is hasznos és ajánlott.

Az egyik ilyen az e-UT 06.03.12 – „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című útügyi műszaki előírás, mely a fentebb hivatkozott szabályzatok szerinti „nagyon könnyű” forgalmi terhelés alatti esetekre (tervezési időszak alatt 30 000-nél kevesebb egységtengely áthaladás) érvényes.

Ez a kisforgalmú utakra érvényes műszaki előírás két terhelési kategóriát alkalmaz:

A1 jelű, mely tíz éves tervezési időszak alatt két forgalmi sávon 20 000 alatti egységtengely áthaladást feltételez, ez megfelel napi négy autóbusz és napi nyolc 15 tonnás teherautó forgalomnak (a személygépkocsi forgalom a terhelés szempontjából elhanyagolható, a tönkremenetel szempontjából lényegtelen).

A2 jelű, mely tíz éves tervezési időszak alatt két forgalmi sávon 20 000 és 30 000 közötti egységtengely áthaladást feltételez, ez megfelel napi tíz autóbusz és napi tíz 15 tonnás teherautó forgalomnak.

A legkisebb (A1) kategóriára a szükséges réteg felépítés egy gyakran alkalmazott verzióban (kötőanyag nélküli alappal):

 • 4 cm melegaszfalt kopóréteg
 • 20 cm zúzottkőalap

Hidraulikus kötőanyagú alappal -cementstabilizáció (CKt), pernyestabilizáció (PKt), vagy soványbeton (C12)

 • 4 cm melegaszfalt kopóréteg
 • 15 cm hidraulikus kötőanyagú alapréteg

Az alapréteg alá a talajfajtától függően szükség lehet javítórétegre:

 • Szemcsés talajoknál nem szükséges (iszapos kavics, homokos kavics, kavicsos homok, homok)
 • Kissé kötött talajoknál (lösz, iszap) 20 cm szemcsés anyag, vagy 15 cm cementtel, vagy pernyével stabilizált talaj
 • Kötött talajoknál (sovány agyag, agyag) 25 cm szemcsés anyag, vagy 15 cm cementtel, vagy pernyével stabilizált talaj
 • Fagyveszélyesség esetén a szemcsés anyag a fagyvédőrétegbe beszámítható.

A másik, kis terhelésre vonatkozó szabályozás az e-UT 06.03.11 – „Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete” című műszaki előírás.

Ebben minimális terhelésű pályák felépítésére találunk előírásokat, melyeket jól hasznosíthatunk. Az alkalmazható rétegrend variációk hasonlóak a kisforgalmú utakra meghatározottakhoz, kis mértékben csökkentett réteg vastagságokkal:

Kötőanyag nélküli alappal:

 • 2,5-4 cm aszfalt kopóréteg
 • (zúzottkőalap esetén célszerű egy mintegy 3 cm aszfalt kötőréteg is, az alap kiékelésére)
 • 15 cm zúzottkőalap, vagy 20 cm mechanikai stabilizáció, mely lehet mart aszfalt, vagy tört beton is újra hasznosítva

Hidraulikus kötőanyagú alappal -cementstabilizáció (CKt), pernyestabilizáció (PKt), vagy soványbeton (C12)

 • 2,5-4 cm aszfalt kopóréteg
 • 15 cm hidraulikus kötőanyagú alapréteg

Javítóréteg ez esetben is szükséges a fentiek szerint (mint a kisforgalmú pályaszerkezetnél), kivéve szemcsés talajoknál. Fagyvédőréteg szintén készítendő fagyveszélyes talaj esetében.

Az aszfalt anyag általában meleg aszfalt keverék, mely újrahasznosított anyagot (mart aszfaltot) is tartalmazhat, de megfelelő tulajdonságú hideg aszfalt keverék is lehetséges (ez esetben különösen fontos a burkolatszélek megtámasztása az anyag kis mértékben megmaradó képlékenysége miatt).

Összegzés

Közutak aszfaltburkolatú pályaszerkezetének méretezése mérnöki feladat, szaktervező illetékes ezt elkészíteni.

Parkolók, bejárók, udvarok, járdák, kerékpárutak aszfaltburkolatú pályaszerkezetének rétegrendje könnyebben meghatározható (kivéve, ha ezek országos közút részei, akkor szintén szaktervező szükséges), itt nem a terhelés az elsődleges szempont, a fenti ábrán látható elvi rétegrendtől egyszerűbb szerkezet is elegendő. A pályaszerkezet élettartamát alapvetően nem a felső aszfaltburkolat vastagsága adja meg, sokkal inkább a megfelelő víztelenítés és a jól előkészített altalaj. Ne álljon meg a burkolaton a csapadékvíz, a burkolatszélekről akadálytalanul folyjék tovább. Az altalaj felső rétege szükség szerint javított anyagú legyen jól betömörítve. Fagyveszélyes talaj esetén fagyvédő réteget is építsünk. Hidraulikus kötőanyagú alapréteg esetén gondolni kell a szilárdulás közbeni és a használat alatti repedésekre, lehetőség szerint irányítani kell azokat.

Amennyiben a gyalogos, vagy kerékpáros forgalomra tervezett útszakaszon kapubejáró, üzemi bejárat is van, vagy parkolás során igénybe vehetik a burkolatot, azon a területen erősebb pályaszerkezet építendő. Kapubejáró esetén annak 1-1 méterrel növelt szélességében kell az erősebb szerkezetet alkalmazni.

útalap rétegrend
Aszfaltburkolatú járda dombvidéken, üzemeltetés során különösen ügyelni kell a vízelvezetés megfelelő működésére — Forrás: www.szentendre.hu

Röviden összefoglalható úgy, hogy csak gyalogos és kerékpáros forgalomra legalább 3 cm aszfaltburkolat és minimum 15 cm alapréteg szükséges a megfelelően előkészített altalajra. A csapadékvíz elvezetését meg kell oldani és üzemeltetés során az elvezető rendszert karban kell tartani, hogy a vékonyabb rétegekből felépült szerkezetet ne károsítsa a pangó víz. Személygépkocsi és nagyobb terhelés esetén érdemes figyelembe venni a „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” című útügyi műszaki előírást, az abban foglalt rétegrendi variációkból választani. Országos, vagy helyi közút, illetve teherforgalmú üzemi út pályaszerkezetének méretezését szaktervezőre kell bízni.

Az aszfaltkeverékekről, aszfaltburkolatokról, aszfaltfajtákról egyéb cikkeinkben is olvashatnak:

https://utepitesakademia.hu/aszfalt/

https://utepitesakademia.hu/aszfaltozas-menete/

https://utepitesakademia.hu/hidegaszfalt-bedolgozasa/

https://utepitesakademia.hu/mart-aszfalt/