Gyártó

Fogalomtár > Gyártó
Az a természetes vagy jogi személy, aki az építési terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy ilyen terméket terveztet, vagy gyártat és forgalomba hoz.