Forgalomszámlálás: Miért fontos, mi a menete?

A forgalomszámlálás és az így kapott forgalmi adatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy az utak építése, korszerűsítése és felújítása a várható igényeknek, szükségleteknek megfelelő kialakítással készüljön.

Új utak tervezésénél a várható forgalom alapján tudjuk meghatározni a forgalmi sávok számát, szélességét, a csomópontok típusát, kerékpársávok, kerékpárutak, gyalogos létesítmények szükségességét, valamint több egyéb jellemzőt. Építések és felújítások során a forgalom várható nagysága és összetétele dönti el, hogy milyen erős, milyen felépítésű burkolat készüljön. Az ezekhez szükséges forgalmi adatokat számlálással és forgalom előre becsléssel kapjuk.

Hogyan számolják a közúti forgalmat?

A hagyományos jármű forgalom számlálás helyszíni munkával, kézi rögzítéssel történik. A számlálók rövid oktatást kapnak a munka menetéről, a járműtípusokról, munkavédelemről. Kapnak egy nyomtatványt, melyen az egyes járműtípusok szerinti oszlopok szerepelnek, melyre az adott helyszínen (keresztmetszeten) áthaladó minden egyes járművet a megfelelő oszlopban egy „strigulával” rögzítenek.

keresztmetszeti forgalomszámlálás
Hagyományos kézi forgalomszámlálás — Forrás: www.vezess.hu

A kézi forgalomszámlálás felelősségteljes munka, hiszen a számláló figyelmétől, pontosságától, helyes jármű felismerésétől függ az adatok megbízhatósága.

A kézi számlálás gyakori módja, hogy megállapodnak egy oktatási intézménnyel és középiskolás diákok végzik a munkát, zsebpénzhez jutva ily módon. Természetesen más módon, saját alkalmazottal, vagy hirdetés útján toborzott résztvevőkkel is szokásos.

A helyszínen kitöltött adatlapokat irodában összesítik, feldolgozzák, értékelik.
Helyszíni munkaigényessége, valamint hibalehetősége miatt a kézi számlálás mértéke csökken, a mai technikai adottságok lehetővé teszik egyéb módszerek alkalmazását:
A helyszíni, hagyományos kézi számlálás kiváltható videó felvételes számlálással is, számos hibalehetőséget kiküszöbölve.

Az országos közúthálózaton jelenleg a leggyakoribb a detektoros számlálás. Ez az útburkolatba épített detektorral történik, a detektoron áthaladó jármű által keltett impulzus alapján rögzíti a rendszer a járművek számát és fajtáját. Többféle detektor létezik, a leghasznosabb a járműkategóriát is megkülönböztető (súly, vagy a tengelyek áthaladása közötti idő alapján).

Megbízható forgalmi adatokhoz jut a közútkezelő a rendőrségi „VÉDA” rendszer (telepített kamerás sebességmérők) felvételeiből, valamint a fix és mozgó matrica ellenőrző eszközökből -az ezeket üzemeltetőkkel együttműködve.
A közutak mentén telepített tengelysúlymérő állomások előtti előszűrők kamerái is jó lehetőséget adnak a forgalom megfigyelésére, számlálására.

A fenti módszerekkel begyűjtött adatok az Országos Közúti Adatbankba kerülnek, melyet több évtizede a közútkezelő, jelenlegi nevén a Magyar Közút Nonprofit Zrt működtet.
A fentiekben leírt módszerekkel készül az úgynevezett „keresztmetszeti” forgalomszámlálás, ami az út egy meghatározott keresztmetszetében elhaladó forgalmat regisztrálja.

A feldolgozás után a Magyar Közút NZrt. minden évben közzéteszi az előző évi forgalmi adatokat, ezek a honlapjukon a közérdekű adatok között megtalálhatóak. Az adatok meghatározott útszakaszok között érvényesek, általában csomópontok a szakaszhatárok. Az adatok között megtaláljuk az egyes járműtípusok napi forgalmát, találunk egy személygépkocsi egységre átszámított napi forgalmi értéket (ami tervezésnél, elemzésnél egy jól kezelhető, összehasonlítható jellemző), kiolvashatunk egy mértékadó óránkénti forgalmat, melynél nagyobb az év folyamán legfeljebb 50 órán át fordul elő (ezt kapacitás ellenőrzésre, kapacitás számításra alkalmazzák elsősorban). A nehézforgalomból (busz, teherautó, kamion) képeznek egy egységtengely/nap jellemző értéket, mely az útpályaszerkezet teherbírás méretezéséhez ad alapadatot.

Célforgalmi számlálás, utas forgalom számlálás

A forgalomszámlálás nem csak a közutak egy pontján (egy keresztmetszetén) áthaladó járművek regisztrálását jelenti. Közutak tervezésénél, csomópontok kialakításánál fontos lehet ismerni a forgalom áramlási irányokat is. Erre szolgál a célforgalmi számlálás.

Kezdetben a célforgalmi számlálást a járművek megállításával, gyors kérdésfeltevéssel végezték. Jelenleg is előfordul, de ritkábban alkalmazott megoldás. Az egyre növekvő forgalomban a kiterelés, megállítás, biztonságos munkavégzés, adatvédelem egyre bonyolultabb. Akkor lehet működő megoldás, ha más okból amúgy is várakozni kell a járműveknek (pl. építés miatti forgalomkorlátozás).

forgalomszámlálás menete
Célforgalmi számlálás megállításos kikérdezéssel — Forrás: www.budakalasz.hu

Megállítás nélkül több pontos videofelvétellel, rendszám követéssel tudunk célforgalmat vizsgálni, következtetni tudunk arra, hogy melyik csomóponton melyik irányba haladt a jármű. Az útvonal tekintetében pontosabb, mint a megállításos módszer; információ tekintetében viszont kisebb értékű, mivel a megálláskor egy gyors kérdés-válasz lehetséges például az utazási gyakoriságról.

A forgalomszámlálás tárgykörébe tartozik az utasszámlálás is, ami a tömegközlekedési eszközök menetrendjéhez ad nélkülözhetetlen adatokat. Megállóban, vagy a járművön történhet, le- és felszállók számlálásával, utasok megkérdezésével.

Forgalomszámlálási adatok pontossága, megbízhatósága, alkalmazhatósága

A pontosságot legalább két tényező befolyásolja. Az egyik a forgalomszámlálás módja. Minden módszer esetében van hibalehetőség. Kézi számlálás esetén a számláló elfáradhat, tévedhet. Technikai eszköz esetén (kamera, detektor), áramszünet, működési hiba léphet fel. Kikérdezésnél téves válasz is lehetséges. Bármely adatbevitelnél, a feldolgozásnál szintén lehet tévedés, működési zavar.

A másik tényező a szakaszosság, időszakosság. A számlálási módok nagy része nem folyamatos. Az időszakos számlálások feldolgozásánál figyelembe veszik az évszakot és a napszakot, valamint a hét adott napját. Ezeknek megfelelő korrekciós szorzókat alkalmaznak, melyeket erre szakosodott szakemberek, kutatók alkottak meg és gyakran felülvizsgálnak.

Mindezeket figyelembe véve kijelenthető, hogy a forgalomszámlálási adatok közelítőek, egyes esetekben becsültek. Ez az elérhető pontosság azonban elegendő, a felhasználási céloknak megfelelő.

Egyes tervezési feladatokhoz a letölthető aktuális éves forgalmi adatok nem elegendőek, ebben az esetben a tervező külön forgalom számlálást végez, kézi keresztmetszeti számlálással, vagy ideiglenesen kihelyezett detektorral, kamerával. Gyakran szükség van célforgalmi számlálásra is (ritkábban megállítással, gyakrabban több pontos kamerafelvétellel). Új kapcsolat kiépítése esetén a tervezés során nem lehetséges a tényleges forgalom számlálása, ez esetben a várható forgalom átrendeződés becslése a megoldás, akár közvélemény kutatással is.

Forgalomszámlálási adatokból megállapítható tendenciák, következtetések

A számszerű adatokon felül a közútkezelő közzéteszi minden számlálóhelyre vonatkozóan a napokra és hónapokra kimutatott adatokat, melyből látható, hogy a hét mely napjai forgalmasabbak és melyik hónap jobban, vagy kevésbé terhelt.

Az éves kimutatás mindig tartalmaz egy összesítést, szöveges elemzést is. A 2021. évi összefoglalóból látható, hogy a koronavírus-járvány miatt alacsony forgalmú 2020. bázisévet követően 2021-ben az országos közúthálózaton a gépjármű forgalom futásteljesítménye és az átlagos napi személygépkocsi forgalom országos átlagban közel azonosan, mintegy 11,5 %-kal nőtt. A gyorsforgalmi utakon nagyobb volt a növekedés, az egyéb utakon kisebb. A tehergépkocsi forgalom is közel ilyen mértékben növekedett. A motorkerékpár és az autóbusz forgalom is növekedett, kisebb mértékben. Csökkenést mutat viszont a kerékpár forgalom (2,9 %-kal alacsonyabb), azonban a mérések csak a közúton biciklizőket érintette, nem tartalmazza az önálló kerékpárúton közlekedőket. Jelentős kerékpárút építési beruházás történt a közelmúltban, ami a közútról átvette a forgalmat, így valószínűleg összességében nincs csökkenés a kerékpározóknál.

Az összesítés szerint a koronavírus-járvány miatt torzult 2020-hoz viszonyítás helyett öt évet tekintve az összes forgalmi teljesítmény 18,1 %-kal nagyobb a 2016. évinél. A személygépkocsi forgalom 20,8 %-kal, a tehergépkocsi forgalom 16,5%-kal nőtt. Az autóbusz forgalom 0,7 %-kal csökkent, a motorkerékpár forgalom 8,2 %-kal, a kerékpár forgalom 13,5 %-kal nőtt (ami elvileg ettől is nagyobb az önálló kerékpárutak nem mért forgalmával együtt).

Az autóvezetés elengedhetetlen feltétele a jogosítvány megszerzése. Biztonságosan, gyorsan szerezhet jogosítványt a Readygo Autósiskola Budapest tanfolyamain.

Összegezve:

A forgalomszámlálás az útépítési és felújítási munkák tervezésének, a közút üzemeltetés ütemezésének, az útdíjbevételek kalkulálásának alapvető kiinduló adata.

A tömegközlekedési menetrendek is forgalomszámláláson, utas számláláson alapulnak.

A forgalomszámlálási adatok elegendő pontosságú közelítést adnak, a felhasználási céloknak megfelelnek.

A forgalomszámlálási adatok közérdekűek, a Magyar Közút NZrt honlapján elérhetőek, letölthetőek.

A forgalomszámlálás jelentős múltra tekint vissza, történetéről korábbi cikkünkben írtunk bővebben.

Felhasznált irodalom:

Magyar Közút Nonprofit Zrt: Forgalomszámlálás – Magyar Közút Nonprofit Zrt. (kozut.hu)

FŐMTERV Zrt/ Magyar Közút Nonprofit Zrt: https://www.fomterv.hu/mmk/sites/default/files/10_Forgalmi_adatgyujtes_es_adatkezeles_Szarka_Istvan.pdf

Széchenyi István Egyetem:
https://docplayer.hu/3986064-5-forgalomszamlalasi-felveteli-es-vizsgalati-modszerek.html

A fotók eredetét a képeknél feltüntettük.