Kapubejárók készítése árkok fölötti áthidalással

Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk a kapubejárók, kocsibehajtók aszfaltozásával („Aszfaltozás menete: A kapubejáró és kocsibeálló aszfaltozása”), melyben utaltunk arra, hogy különösen szintkülönbség esetén és a vízelvezetés megoldására érdemes egyszerű tervet készíttetni új bejáró építéséhez.

Ebben a cikkben a vízelvezetésre térünk vissza, a kapubehajtó árok fölötti kialakításához adunk támpontokat.

Amennyiben a házunk előtti közlekedő út és az udvarunk, vagy garázsunk között vízelvezető árok húzódik, biztosítanunk kell a csapadékvíz folyamatos áramlását, nem képezhetünk akadályt a víz útjában. Át kell hidalnunk az árkot.

Az árok áthidalásának lehetőségei

A legegyszerűbb valamilyen előregyártott teherviselő elemekből elkészíteni az áthidalást úgy, hogy az elemeket az árok folyásszintjére építjük be. Alkalmazhatunk csőátereszt, vagy négyzet keresztmetszetű elemet, illetve „U” alakú szerkezetet.

Fontos, hogy a beépített elem keresztmetszete elegendő legyen, ne okozzon visszaduzzasztást az árokban. Ehhez célszerű szakembertől tanácsot kérni. Arra is gondolnunk kell, hogy a későbbi karbantartást megfelelően el tudjuk végezni. Tisztíthatónak kell lennie az áthidalásnak. Csőáteresz esetén 40 cm átmérőnél kisebbet tisztíthatóság érdekében nem célszerű alkalmazni.

árok áthidalás
Megfelelő méretű csőáteresz
árok hidalás
Nem meggyőző méret átfolyási és tisztíthatósági szempontból                      Forrás: maglod.hu

A csőátereszeket célszerű beton ágyazatra fektetni, abban az esetben is, ha csak személygépkocsi a várható terhelés.

Meglévő árokra épülő új bejáró készítés esetén a megelőző és követő árok szinteket kell alapul vennünk, összekötnünk (amennyiben szükséges, építés előtt az árkot rendezni, tisztítani kell).

korrekt áthidalás
Korrekt áthidalás „U” elemekből Forrás: Vasvár Online

Az áthidalást készíthetjük az árkot lefedő előregyártott vasbeton elemekből is. Ez esetben nem a keresztmetszet amire figyelnünk kell, hanem az elemek szélső megtámasztása. Kis alapot kell készítenünk az elemek mindkét végén. Fontos, hogy ismerjük az alkalmazott elemek alapvető funkcióját, ha más építkezésnél keletkezett feleslegessé vált elemekhez jutunk, érdemes tájékozódni azok hajlító-, húzó szilárdságáról.

bejáró előre elkészített
Két előregyártott elemből készült bejáró, középen felszedhető deszkákkal

Az áthidalás épülhet helyszínen épített vasbeton szerkezetből is. Ha így építkezünk, fontos a helyes zsaluzás, a megfelelő betonminőség és a húzószilárdságot adó teherviselő vasalás. Mindezek miatt javasolt szakember közreműködése a megfelelő kivitelezés érdekében.

vasbeton bejáró
Helyszínen készült vasbeton bejáró megfelelő alappal és keresztmetszettel

A fentiek szerint elkészített áthidaló szerkezetre tehetünk még burkolatot, például a korábbi cikkben ismertetett kapubejáró aszfaltozás szerint.

Amire még figyelnünk kell

Nemcsak az árok folyamatos vízelvezetése miatti lejtésre kell gondoljunk, hanem az autónk biztonságos áthaladására is, nehogy felakadjon, leérjen, ha nagy a szintkülönbség az előkertünk és a közút között, érdemes tervet készíttetni. Célszerű a közútkezelő álláspontját megtudni, várható-e olyan felújítás, karbantartás, ami a jelenlegi burkolatszintet megváltoztatja.

A közútkezelőt nem lehet megkerülni egyébként sem, új bejáró esetén, vagy átépítéshez hozzájárulást kell kérni (önkormányzattól, vagy Magyar Közút NZrt-től, aszerint, hogy helyi út, vagy országos közút).

Fontos még a területen húzódó közművezetékek helyzetének ismerete, célszerű egyeztetni a kezelőkkel, rongálás és balesetek megelőzésére. Ideiglenes jelleggel, vagy egyszerű megoldásként fa szerkezetű bejáró is működőképes lehet, ha ügyelünk arra, hogy maximum csak személygépkocsi terhelés érje. Hosszabb használat esetén nagy a fenntartási igénye.

fából készült bejáró
Fából készült bejáró kis terhelésre