Remix: Mit jelent, miként van jelen az építőiparban?

A remix —az építőiparban és azon kívül— a már meglévő alapanyagok újrakeverését jelenti, amely során más, jobb tulajdonságú végterméket kívánnak létrehozni.

Mi is az a remix pontosabban?

Leggyakrabban zenei kifejezésként találkozunk vele. A több évtizeddel korábban készült felvételek többféle újrakeverésével találkozunk a zenében, a legegyszerűbb az, amikor a hangszerelés, zenei alap és énekszólam csak kismértékben változik meg, csak divatosabban, jobban szól, jobb minőségben hallgathatjuk a régi zenét, kicsit felturbózva. Erősebben hozzányúlnak az eredeti felvételhez, amikor pl. a remix során újabb hangszereket, effekteket adnak hozzá. A legnagyobb beavatkozás során az újrakeverés után csak az eredeti jelleg marad meg és szinte új terméket hoznak létre. Az útépítésben is ezeket a fokozatokat ismerjük, van olyan remix, aminek során gyakorlatilag az eredeti szerkezetet kapjuk mai minőségében, létezik olyan újrakeverés melynél újabb anyagok hozzáadásával javítják a szerkezet tulajdonságait, valamint lehet úgy is remixelni, hogy az eredeti nyomvonalon a régi anyagok újra felhasználásával, javításával és új rétegek beépítésével nagyobb értékű, magasabb szolgáltatási szintű utat kapunk.

Remix az útépítésben

A régi utak burkolati rétegei, olyan adalék és kötőanyagforrások, melyek újrahasznosíthatóak az új burkolati rétegekben. A visszanyert pályaszerkezeti rétegekben lévő adalékanyag akár többször is felhasználható, a kötőanyag alkalmankénti fiatalítást, javítást igényel.

Hideg remix

Ezt a technológiát elsősorban az elöregedett, nem megfelelő teherbírású utak felújításánál alkalmazzák. A jelenlegi utak nagy részének mai állapota, különösen a mellékutakon hosszú évek alatt -akár száz évnél is hosszabb idő alatt- alakult ki. A járművek fejlődésével, a forgalom növekedésével, a tehergépkocsik méretének, súlyának emelkedésével egyre újabb és újabb rétegek épültek egymásra, a keskeny utakat legalább egyszer kiszélesítették, melynek során a korábbi szerkezet mellé épült egy más típusú útpálya. Mindezek azt eredményezték, hogy útjaink nagy része igen vegyes felépítésű, ami repedéseket, deformációkat eredményez. Ennek a vegyes (inhomogén) régi útpálya szerkezetnek a homogenizálására, minőségének, teherbírásának javítására kiválóan alkalmazható a hideg remix technológia. Az eljárás során a régi útszerkezetet gyakorlatilag átdarálják, egységesítik, feljavítják és alaprétegként visszaterítik. A meglévő útpálya-szerkezeti rétegek homogenizálásával olyan alapréteg hozható létre, amelynél a megfelelő összetételt biztosító javítóanyagot egy speciális célgép segítségével, kötőanyaggal és vízzel átkeverve építik be. Javító anyagként zúzottkő, homokos kavics, mart aszfalt, homok is beépíthető. Kötőanyagnak cement, bitumen, vagy bitumenemulzió alkalmazható. Az eljárás ott alkalmazható hosszútávon is eredményesen, ahol a földmű teherbírása, vízelvezetése megfelelő, csupán a régi pályaszerkezet teherbírása nem felel meg a követelményeknek. A hideg remix során készült kellően teherbíró, homogén alapréteg megépítésével és egy vagy két réteg aszfaltburkolattal tartós, környezetkímélő és gazdaságos pályaszerkezet alakítható ki.

A fentiekben leírt technológia a HELYSZÍNI HIDEG REMIX.

remix jelentése
Helyszíni hideg remix vezérgép és kötőanyag adagoló — Forrás: www.inreco.hu

Másik lehetőség a TELEPI HIDEG REMIX.

A telepi hideg remix során a felmart pályaszerkezeti rétegekből a munkaterület közelében telepített mobil keverőben adalék- és kötőanyag hozzáadásával új alapréteg keveréket állítanak elő, melyet finisher segítségével építenek be. Az elterített alaprétegre következhet a szükséges vastagságú új aszfaltréteg beépítés.

remix szó jelentése
Mobil keverő telep hideg remix technológiához — Forrás: www.inreco.hu

A hideg remix útfelújítás előkészítése

Az előkészítés során a tervezési fázisban meg kell vizsgálni a meglévő út állapotát, a visszanyerhető aszfalt tulajdonságait, a visszanyerés lehetséges mélységét, a kötőanyag pótlás, javítási módját, mennyiségét. Meg kell tervezni a remix után keletkezett homogén alapra terítendő aszfaltréteg (rétegek) típusát, vastagságát. Össze kell hasonlítani az így megtervezett remix technológiájú felújítás költségét, környezeti hatását, várható élettartamát, elérhető minőségét egy hagyományos, nem remix variációval (a meglévő régi pályát lokális pályaszerkezet cserékkel, kiegyenlítő réteggel előkészítve az új aszfalt terítése előtt).

El kell döntenünk, hogy helyszíni remix legyen, vagy a telepi remix a célravezetőbb.

Az előkészítés fontos eleme a forgalomkorlátozási terv elkészítése. A hideg remix mellékutakon rendszerint teljes szélességben készül, így teljes zárást igényel. Meg kell tervezni a lehetséges terelőútvonalat, egyeztetve az érintett önkormányzatokkal, tömegközlekedési szolgáltatókkal, mentőkkel, katasztrófavédelemmel, rendőrséggel.

A telepi újrafelhasználás hátránya a helyszínivel szemben, hogy hosszabb építési idejű a felmart, feldarált anyag elszállítása, majd az elkészült keverék visszaszállítása miatt, továbbá a mobil keverőtelep felállítása, működtetése és elbontása miatt költségesebb.

Számos előnye is van a telepi hideg remixnek a helyszínivel összevetve:

  • Az eltávolított pályaszerkezet alatt szükséges esetben a földmű erősítési, javítási, vízelvezetési munkák elvégezhetők, ezt követően az újrahasznosított burkolatalap visszaépíthető.
  • A helyszíni hideg remix során csak korlátozott mértékben változtathatjuk a pályaszerkezetben már meglévő anyagok összetételét, a telepi keveréknél viszont különféle ásványi anyagok adagolásával érhetjük el a kívánt végterméket.
  • Az anyagok szükség szerint hosszabb ideig keverhetők, ezáltal javítva a keverék minőségét.
  • A keverék tárolható is, csökkentve ezzel a keverés és a beépítés egymástól való függőségét.

Meleg Remix

A fentiekben leírt hideg remix módszer akár a teljes vastagságú pályaszerkezetet átdarálja, egységesíti, feljavítja és alaprétegként visszateríti, ezután új aszfaltréteget terítenek erre az egységes alapra. A meleg remix a felső aszfaltrétegek felmelegítése, marása után dúsítja, frissíti, javítja az aszfaltanyagot, majd elteríti.

A géplánc első elemei az önjáró előmelegítők, amik a burkolatot gázzal fűtött infrasugárzókkal felmelegítik.

mit jelent a remix?
Önjáró előmelegítő meleg remix technológiához — Forrás: www.inr

Az előmelegítők után halad a remixer vezérgép, amely egy menetben végzi a felmelegített réteg felmarását, átkeverését majd beépítését. Új aszfaltkeverék is beletölthető, amit vegyít az átkevert, felmart anyaggal, vagy az újrahasznosított anyagra ráterít.

meleg remix
Új aszfalt adagolás meleg remix vezérgépbe — Forrás: www.inreco.hu

Alapvetően kétféle meleg remix létezik, az alapesetben a felmart, átkevert anyagot a beadagolt új aszfaltal együtt dolgozzák be. A másik módszer szerint az alapesetben terített javított, dúsított anyag beépítése után még terítenek egy, vagy több plusz új aszfaltréteget közvetlenül a korábbi még meleg anyagra. Erre nagyobb forgalmú, nehéz forgalommal erősen terhelt utakon van szükség.

A meleg remix útfelújítás előkészítése

Az útfelújítás előkészítés fontos lépése, hogy az összes rendelkezésünkre álló információ alapján alapvetően három lehetőségből válasszunk: Hagyományos felújítás (régi pálya lokális javítása után a szükséges aszfaltrétegek terítése), hideg remix módszer (a szerkezet átdarálásával, javításával készülő homogén alapra új aszfaltrétegek terítése), vagy meleg remix (aszfaltrétegek felmelegítése, felmarása, átkeverése feldúsítva és elterítés, szükség esetén plusz új aszfaltréteggel). A döntéshez az egyes módszerek várható költségén kívül szükségünk van a forgalmi adatokra, a régi pálya anyagának tulajdonságaira (pl. burkolat alap típusa, szemnagysága, aszfalt bitumentartalma).

A meleg remix eljárás előnyei:

  • a forgalmat csak korlátozottan zavarja, nem szükséges teljes útzár,
  • a régi burkolat felmelegítése által jó összeköttetést biztosít az egyes rétegek között,
  • a régi burkolat meleg marása és feljavított átkeverése nagy nyomvályú ellenállást biztosít, homogenizálja a régi vegyes összetételű rétegeket.
  • az egyenetlenség megszüntetésével javítja a burkolatfelület utazáskényelmi és közlekedés-biztonsági tulajdonságait,
  • javítja a vízzáróságot, így növeli a burkolat olvadási károkkal szembeni ellenállását.
hideg remix
Meleg remix géplánc — Forrás: www.inreco.hu

A fenti előnyöket figyelembe véve összességében gazdaságos megoldás lehet a meleg remix eljárás.

Összegzés

A remix technológia az útfelújítások egyik hasznos és egyre gyakrabban használt módszere.

A hideg remix elsősorban az inhomogén, gyenge és változó teherbírású régi útalap egységesítésére, feljavítására szolgál. Kiválóan alkalmas egyenetlen, deformált, repedezett mellékutak felújítására. A javított, homogenizált alapra terítik a szükséges vastagságú új aszfaltot. Hátránya a teljes útzár.

A meleg remix az aszfaltrétegek helyszíni újrahasznosításának remek módja, a meleg technológiával egyenletes, biztos minőséget lehet elérni.

Mindkét technológia környezetkímélő, teljes mértékben felhasználják a régi útpálya szerkezet anyagait.
Előnyeiket figyelembe véve összességében gazdaságos megoldás a hideg- és meleg remix technológia (a hagyományos útfelújításnál magasabb építési költség megtérül az egyenletesen jó minőséggel, a hosszabb várható élettartammal és a környezeti pozitív hatással).

Az aszfaltokról korábbi cikkünkben is olvashatnak.