Sávalap készítés: mélysége és egyéb tudnivalók

A sávalap a kisebb építmények (családi házak, kisműtárgyak) leggyakoribb síkalapozási módszere. Régóta alkalmazzák, a beton elterjedése előtt terméskőből, téglából készült, manapság elsősorban betonból, illetve vasbetonból építik. 

A sávalap jellemzői

A sávalap az építmény teherhordó szerkezetei alatt végig húzódó építmény. Akkor tölti be feladatát, ha szélesebb, mint a rá épülő teherviselő szerkezet. Keresztmetszete általában négyszög, nagyobb terhelés esetén trapéz. A négyszög keresztmetszetű alapot általában nem szükséges zsaluzni, ha a talaj kellően állékony. Többnyire elegendő az alapárkot szakszerűen kialakítani. Trapéz alakú sávalaphoz zsaluzás is szükséges. A sávalap alsó szintje legalább 80 cm mélyen legyen a földfelszíntől, hogy a fagyási-olvadási ciklusok ne mozdítsák meg (nálunk a fagyhatár 80 cm).  A terheléstől, az alaktól, a mélységtől függően lehet szükség vasalásra, ezt az építmény tervezője határozza meg. 

Útépítési munkáknál a terepadottságoktól függően szükség lehet kisebb-nagyobb támfalak építésére, az útpálya és a környezet szintkülönbségének áthidalására. Támfalak alapozása is készülhet sávalappal.

Sávalap sematikus keresztmetszete épület esetében
Sávalap sematikus keresztmetszete épület esetében

Milyen egy megfelelő sávalap?

Az alapozás módjának meghatározását bízzuk a tervezőre. A sávalap egy általános, könnyen kivitelezhető alapozási mód, mely akkor alkalmazható, ha mérete, szükség esetén vasalása kielégíti a statikai követelményeket.

Családi házak esetében a sávalap a leggyakoribb. Többnyire megfelel egy négyzet keresztmetszetű alaptest, amely valamennyi teherhordó fal alatt folyamatosan végigfut.

Hagyományos családi ház sávalapépítési alapozási rajza a közelmúltból (korábbi beton jelöléssel)
  Hagyományos családi ház sávalapépítési alapozási rajza a közelmúltból (korábbi beton jelöléssel)

A betonalapok ajánlott anyagminősége C12/15 vagy C16/20 típusú, földnedves vagy kissé képlékeny beton. A beton jelölésekről itt található több információ.

Vasbeton legtöbbször akkor válik szükségessé, ha a talaj gyengébb teherbírása miatt széles (a felmenő faltól lényegesen szélesebb) sávalapot terveznek, vagy a magas talajvíz miatt alacsony szerkezeti magasságú lesz az alap. Jelentős várható terhelés is indokolhatja a vasbeton alkalmazását.

Átlagos családi házak esetében 8 és 16 milliméter közötti átmérőjű vasakat használnak.

A sávalap készítés menete, lépései

Az alapozáshoz is terv szükséges, ezt az építmény tervezője adja meg a komplett terv részeként. Az építmény jellegétől függően a tervet engedélyeztetni kell. Lakóház esetén az illetékes polgármesteri hivatal az engedélyező. Utakhoz kapcsolódó támfalak, egyéb műtárgyak esetében a közlekedési hatóság ad engedélyt. Egyéb közlekedési létesítmények esetében a funkciónak megfelelően a közlekedési hatóság, vagy a helyi jegyző az illetékes. 

Az alap tervezett területén először a növényzet irtást kell elvégezni, majd a humuszréteget kell leszedni. 

Gondolni kell a munkaterület megközelítésére is, szabaddá kell tenni a szükséges közlekedési útvonalat. 

Következik a kitűzés. A terv alapján, cövekekkel, zsinórokkal végzik általában (zsinórállvánnyal) a falak és az alapok helyének a kitűzését.

Kezdődhet az alapárok földkiemelése a terv szerinti alakban. Kézi erővel, vagy kisméretű kotróval végezhetjük. Munkavédelmi szempontból az 1,25 méternél mélyebb munkaárkot omlás ellen biztosítani kell (pl. dúcolással, vagy az 1,25 m felett rézsűzve)!

Zsaluzás akkor szükséges, ha a talaj nem állékony, vagy az alap nem négyszög keresztmetszetű. A lábazat (vagy annak alsó része) készülhet sávalappal együtt is, ez esetben a felszín feletti részt természetesen zsaluzni kell. Rendszerint egyszerűbb a talajszintig készíteni a sávalapot zsalu nélkül, majd zsalukővel folytatni a lábazat építést.

Sávalapra épített zsaluköves lábazat a felmenőfal készítés előtti fázisban
Sávalapra épített zsaluköves lábazat a felmenőfal készítés előtti fázisban

Betonozás előtt az elkészült árkot ki kell tisztítani. Omladozó részek sem maradhatnak, vagy el kell távolítani, vagy tömöríteni kell a talajt.

Amennyiben vasalás is szükséges, el kell helyezni a terv szerinti vasszerkezetet. Az elkészült vasalást a tervezőnek, vagy a megbízott ellenőrnek dokumentáltan át kell vennie, jóvá kell hagynia! 

A zsaluzásról és vasalásról részletesebben itt olvashatnak.

A beton anyagot keverhetjük házilag, de többnyire megéri keverőtelepről hozatni az egyenletes, garantált minőségű anyagot. A beépítést célszerű folyamatosan, megszakítás nélkül végezni. Nagyobb létesítmények alapozási terve megadja a munka megszakítás lehetséges helyeit. A tömörítést rétegesen végezzük (mintegy 25 cm rétegekben). Házilagos beton előállításhoz itt található információ a keverési arányokról. 

Készíthetünk úsztatott betont is, kövek, bontott beton felhasználásával. Az ilyen hozzáadott anyag a teljes szükséglet harmadát ne haladja meg. Ügyeljünk a hozzáadott anyagok szilárdságára is (ne legyen kisebb, mint a bedolgozandó betoné). Méretük se haladja meg a sávalap keresztmetszetének harmadát. Ügyeljünk arra is, hogy ezek a kövek ne kerüljenek az alaptest szélére. 

A vasalás nélküli sávalapok építése során célszerű tágulási hézagokat képezni (tapasztalat szerint öt méterenként) egy néhány milliméter vastagságú lap beiktatásával.

Egyes terepadottságok esetén szükség lehet a sávalap lépcsőzésére. A lépcső magasság nem haladhatja meg az 50 cm-t.

Csatlakozó épületek esetén (zártsorú beépítés) az alapozási sík egyezzen meg a meglévő szomszéd alappal. Szükség esetén innen kezdve lépcsőzzük az alapsíkot.

Az elkészült sávalapot utókezelni (nedvesen tartani) szükséges a kötésig, mint minden más betonszerkezetet. A beton utókezelésről itt írunk részletesebben, a kötési időről pedig itt található több információ.

Összefoglalás

A sávalap a leggyakoribb épület alapozási mód. Útépítéseknél is előfordul ez az alapozási technika, csatlakozó kisműtárgyak alapozása is készülhet így (pl. támfalak).

Engedélyezett terv nélkül ne fogjunk hozzá az alap építéshez. Mint neve is mutatja, ezen alapszik a létesítményünk, ha nem jól készítjük el az alapot, hiába tökéletes elvileg a fölé épített szerkezet, a gyakorlatban nem fog megfelelően működni. 

Akkor lesz tartós egy építmény -sok egyéb körülmény mellett-, ha terv szerinti méretben, terv szerinti anyagokból és terv szerinti technológiával készül az alapja.

Az alapon nem szabad spórolni, megtérül a tervezés, a szakértő kivitelezés és a megfelelő anyagminőség. Kisebb építményeknél (egyszerűbb családi házaknál) házilag is lehetséges munkavégzés, a kitűzés, a földmunka, a betonkeverés, vasszerelés, bedolgozás, utókezelés, amennyiben van legalább egy gyakorlott ember a csapatban, azonban a terv feltétlenül szükséges, továbbá a legkényesebb munkafázisokban (pl. vasalás átvétel) a tervező, vagy felkért szakértő jóváhagyása a folytatáshoz. Legbiztosabb szakkivitelezővel, keverőtelepről hozott betonnal dolgozni.

Ide vonatkozó korábbi cikkeink:

Zsaluzás, betonvasalás – Útépítés Akadémia (utepitesakademia.hu) 

Beton locsolás, öntözés — mettől meddig kell? (utepitesakademia.hu)

https://utepitesakademia.hu/beton-tipusok-jelolesek/

https://utepitesakademia.hu/beton-locsolasa-kotesi-ideje/

https://utepitesakademia.hu/beton-keveresi-aranyok/

Felhasznált irodalom:

https://lukacs-general.hu/savalap-keszitese/

https://betonozz.hu/savalap-keszitese-mixerbetonbol/

https://www.youtube.com/watch?v=gzBzJPrxl-k

https://kreativlakas.com/magasepiteszet/sikalapozasok-savalapok-beton-es-vasbeton-savalapok-kialakitasa/

A fotók saját készítésűek, az ábra saját feldolgozású.