Útburkolati jelek felfestése: Minden tudnivaló egy helyen

Az útépítés a burkolat készítést követően az úttartozékok elhelyezésével fejeződik be, ezek a burkolatjelek, jelzőtáblák, korlátok, védőkerítések.

A jelzőtáblákat már ismertettük, ebben a cikkben az útburkolati jelekre koncentrálunk. Az útburkolati jelek hasonlóan fontosak, mint a közlekedési táblák. Milyen fajtáik vannak, és hogyan történik a felfestésük?

Az útburkolatjelek kezdetben

Az útburkolati jelek alkalmazását már a gépkocsi gyártás kezdetén felvetették, de csak a huszadik század elején jelentek meg elsőként az USA-ban és Angliában. Ekkor még csak a két forgalmi irány szétválasztására, a forgalmi sávok jelzésére használták a festést. Először hidakon és ívekben alkalmazták, ahol a legfontosabb volt a szemben találkozó járműveknek jelezni így a rendelkezésükre álló biztonságos szélességet. Kezdetben más szerepe nem volt a kézzel felfestett vonalnak, aztán a két háború között fokozatosan nőtt a burkolatjelek jelentősége.

Magyarországon 1941-ben tértünk át a jobb oldali közlekedésre, azonban Budapesten négy hónappal később, mint a fővároson kívül, a tömegközlekedési pályákon és eszközökön szükségessé vált átalakítások elvégzése miatt. Négy hónapig Budapest határában átterelték a forgalmat a másik oldalra, amit felfestéssel is jeleztek.

útburkolati jelek felfestése
Ideiglenes átterelés Budapest határában — Forrás: www.aranykerek-blog.hu

A burkolatjelek fajtái

  • Hosszirányú burkolatjelek

Ezek a leggyakoribb jelek, ide tartozik a terelővonal a záróvonal és az úttest szélét jelző vonal.

terelővonal
Terelővonal a 70-es évek elején (Budapest, Rákóczi út) — Forrás: www.fortepan.hu
  • Keresztirányú burkolatjelek

Ide soroljuk a helyzetjelző vonalakat (pl. a megállás helyét jelző vonalat), a gyalogos átkelőhely felfestést, a veszélyes helyet jelző vonalakat.

úttest
Veszélyes ívre figyelmeztető burkolatjel — Forrás: www.boon.hu
  • Egyéb jelek, jelzésképek, jelképek

Ide tartoznak a burkolatra festett, elhelyezett nyilak, megállóhely jelek, mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyet jelző festések, kerékpáros jelzések, jelzőtáblát megerősítő jelek, forgalom elől elzárt területek és minden egyéb felfestés, burkolatjel.

lassító sáv
Haladási irányt jelző nyilak festése sablonnal — Forrás: www.szeged.hu

A burkolatjelek lehetnek állandóak és ideiglenesek. Az állandóak a jóváhagyott, érvényes forgalmi rendnek megfelelő jelek. Legtöbbjük fehér színű, de sárgák a kerékpáros jelzések, a megállóhelyet jelző vonalak és néhány egyéb jel.

közút szélessége
Előretolt kerékpáros felállóhely — Forrás: www.slideshare.net

Az ideiglenes burkolatjelek sárgák, forgalomterelésnél, építésnél, felújításnál használatosak, rövidebb időszakra. Általában ragasztott kivitelűek, hogy a burkolatról könnyen, sérülésmentesen el lehessen távolítani ezeket a terelés, munkavégzés befejezésekor.

forgalmi sáv
Ideiglenes burkolatjel ragasztott kivitelben — Forrás: www.magyarplastiroute.hu

Az útburkolati jelek felfestése, elkészítése

A burkolatjelek legtöbbször festéssel készülnek. Kezdetben kézzel festettek a burkolatra, később a tömeges elterjedés megkövetelte a gépesítést. A hosszirányú jelek már kizárólag festőgéppel készülnek.

lassítósáv tábla
Hosszirányú burkolatjel gépi festése — Forrás: www.miskolcholding.hu

A legegyszerűbb és legrégebben használatos az oldószeres, vagy vizes bázisú festékkel készülő burkolatjel. Jelenleg elsősorban felújító festésnél (kopott jelek újra festésénél) alkalmazzák.

Tartósabbak a speciális hidegplasztik és melegplasztik festék anyagú jelek, új burkolatra, új jelek készítésére ezek alkalmazása célszerű.

Előregyártott burkolatjelek is léteznek, ezek is hosszabb élettartamúak. Melegítéssel viszik fel a burkolatra.

jelek
Előregyártott burkolatjel elhelyezése — Forrás: www.kerekparosklub.hu

Mint fentebb is írtuk, ragasztott jeleket is használnak, elsősorban ideiglenes forgalmi rend bevezetésekor. Az állandó forgalmi rend visszaállításakor könnyen, nyom nélkül eltávolíthatóak.

A burkolatjelek közé soroljuk a burkolatba épített jelzéseket is, pl. a burkolatprizmákat, amik kihangsúlyozzák a festett, vagy elhelyezett jeleket.

előretolt kerékpáros felállóhely
Burkolatprizmákkal és színezéssel kiemelt gyalogátkelőhely — Forrás: www.faforgtech.hu

A burkolatjelek javítása, módosítása, megszüntetése

A burkolatjel festés, elhelyezés egy külön szakma, nagy pontosságot, odafigyelést igénylő munka. A gyakorlott festőgépesek a szakma művészei. Egy elrontott burkolatjelet nyom nélkül javítani gyakorlatilag lehetetlen. Különösen a tartós festett és előregyártott jelekre vonatkozik ez. Módosítási, megszüntetési igény esetén legbiztosabb a burkolat finom marása.

forgalom elől elzárt terület
Burkolatjel eltávolítás finom marással — Forrás: www.winter-markiertechnik.com

A jelek követelményei

Az útburkolati jeleknek egyezniük kell a függőleges jelzésekkel (alapvetően a jelzőtáblákkal).

Az útburkolati jelek anyaga nem változtathatja meg számottevően az útburkolat súrlódási tényezőjét (így szól az előírás, de esőben és télen azért jobb, ha számítunk a nem számottevő eltérésre…).

Az útburkolati jeleknek nappal és éjjel jól láthatóaknak kell lenniük. Az útburkolati jeleket az éjszakai láthatóság érdekében általában fényvisszavető kivitelben kell létesíteni (leggyakrabban üveggyöngyökkel biztosítják az éjszakai láthatóságot).

Az útburkolati jelekről nyilvántartást kell vezetni. Ez a közutat kezelő szervezet feladata, így az útburkolati jeleket a közútkezelő festheti fel, helyezheti el, vagy jóváhagyásával az általa megbízott szervezet; vagy a kezelő által jóváhagyott terv alapján az út beruházója által megbízott szervezet. Tehát a kezelő megkerülhetetlen (országos közúton a Magyar Közút Nonprofit Zrt, helyi úton az illetékes önkormányzat).

Végül egy újdonság, egy magyar megoldás:

forgalomtól elzárt terület
Világító burkolatjel külterületi kerékpárúton — Forrás: www.livingroad.hu

A „világító burkolatjel” megoldja azt a problémát, hogy közvilágítás nélküli külterületi kerékpárúton is látható legyen a burkolati jel sötétben. A hagyományos (üveggyöngyös) fényvisszavető kivitelű jelek láthatóságához ugyanis nem elegendő a kerékpárlámpa fénye. Ez az új megoldás 6-8 óráig biztosítja a jelek láthatóságát sötétben is.