Útkorszerűsítés 2664 kilométeren

Az 1950-es évek közepének legjelentősebb eseménye a makadám útpályák korszerűsítési munkái voltak.

Ezeket a munkákat az útfenntartásra rendelkezésre álló hitelből hajtották végre. Bár ez az eljárás maga után vonta az alsóbbrendű makadámutakon az útfenntartási munkák csökkenését, mégis a gazdaság érdekét szolgálta, mert lehetővé tette, hogy a nagyforgalmú makadámutak gépkocsiközlekedésre alkalmas útpályával épüljenek ki, s ezzel a gépjárműközlekedésnél évente több százmillió forint megtakarítás volt elérhető.

A végzett kísérletek és számítások szerint a makadámútpályán a gépjármű-közlekedés költsége 43 százalékkal magasabb volt, mint a korszerű burkolaton.

Az 1955-59. években korszerűsített utak hossza összesen 2664 kilométer volt. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc idején, de különösen az 1956 november elejétől tartó szovjet hadifelvonulás többszáz milliós kárt okozott az utakon. Az új közlekedéspolitika irányelveinek megfelelően valamennyi megyeszékhely pormentes burkolattal lett összekötve a fővárossal. További célkitűzés volt, hogy rövid időn belül a megyeszékhelyek a járási székhelyekkel is össze legyenek kötve pormentes burkolattal és lakott nagyobb települések összekötésével hosszabb útszakaszok kerüljenek átépítésre.

Ebben a korban a nagyobb beruházási munkák közül a 21. számú hatvan-salgótarjáni főközlekedési út átépítését lehet megemlíteni.

 

Forrás: Tóth László: Magyarország közútjainak története Budapest, 1995.